"... s očekáváním přijďte, s dobrým pocitem odejděte"


Čeština pro cizince

nabízíme dětem z 1. – 9. třídy

 

1x týdně 1 vyučovací hodina, dle počtu a věku přihlášených (v odpoledních hodinách)

 

Dětem, které potřebují pomoci se zvládnutím cizího jazyka – češtiny, nabízíme možnost individuální pomoci v odpoledních hodinách přímo v prostorách naší školy. Podle věku a zkušeností s českým jazykem budou společně s lektorkou pracovat na prohloubení znalostí českého jazyka tak, aby lépe zvládly výuku.

Kroužek povede paní učitelka Jana Cholevová.

Závazný zájem, prosím, projevte nejpozději do 16. 9. 2018 na uvedenou e-mailovou adresu. Poté Vám sdělíme podrobnosti k vedení kroužku.

Cena za výuku: bude doplněno

 

Poplatek za 1. pololetí (? Kč) je možné uhradit převodem na č.ú. : 43-3489760227/0100, v.s. 172018.

 

________________________________________________

Hlásit se můžete na e-mailu: cholevova.jana@hostynska.cz,

nebo přímo u paní učitelky Jany Cholevové

Přihlášku a podrobnější informace vám na požádání rádi zašleme.

Začínáme od října.