"... s očekáváním přijďte, s dobrým pocitem odejděte"


Projekt Afrika

17.11.2011 09:38

Od roku 2007 probíhá každoročně v naší škole projekt Afrika. Na tomto projektu spolupracujeme s centrem Narovinu, které zajišťuje adopci dětí za Afriky.

V roce 2007 naše škola adoptovala chlapce jménem Elijah Kyuma z Keni, kterému každoročně přispíváme na školné. Elijah velmi úspěšně studuje, ve škole má velmi dobré výsledky. Na školné přispívají každoročně všechny děti z naší školy, vzhledem k částce 7200 Kč školného/rok vychází příspěvek na cca 30 Kč na žáka. Elijahovi přispíváme i na zdravotní pojištění a na zdravotní péči.

V jarních měsících (většinou v dubnu) probíhá v naší škole tzv. "Měsíc v Africe". Ve vestibulu školy vystavujeme fotografie z Keni a z prostředí Keňských škol. Výstava je volně přístupná veřejnosti. S centrem Narovinu pak připravujeme workshopy pro děti zaměřené na život v Africe. Pokud je to možné, navštvíví naší školu koordinátor(ka) přímo z africké Keni. Toto setkání je pro děti vždy velkým zážitkem. Současně v těchto dnech probíhá i sbírka školních potřeb pro Afriku. Vybrané věci pak prostřednictvím koordinátorů posíláme přímo dětem do africké školy.

Projekt má napomoci sblížení dětí s jinými kulturami, s uvědomováním si nutností nezištně pomáhat potřebným.

 

—————

Zpět