"... s očekáváním přijďte, s dobrým pocitem odejděte"


Vytvoř svoji vlastní knihu

15.03.2009 16:35

V letošním roce bude probíhat tento projekt již pošesté.

 

Cíl projektu:

 Cílem projektu je snaha o změnu přístupu školních dětí ke knihám a ke čtení.

V dnešni době, kdy děti velmi málo čtou, většinu volného času tráví buď u televize nebo u počítače a velmi často nemají vzor ani ve svých rodičích, je každý pokus o navázání pozitivního vztahu dítě x kniha, velmi žádoucí.

 

 Realizace projektu:

Projekt začne v listopadu 2012. Do konce února 2013  mají děti možnost vytvořit knihy. V březnu 2011 bude slavnostní vyhlášení nejlepších knih – s účastní rodičů a oceněním nejlepších titulů. V loňském roce se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci s nakladatelstvím Albatros, doufám, že se nám i v letošním roce podaří během měsíce přezna uspořádat „školní knižní veletrh“ – prodejní výstavu knih ve vestibulu školy. V loňském roce jsme měli také možnost prezentovat náš projekt v Českém rozhlase.

 

Vyhlášení:

 

-         úkolem dětí je vytvořit svoji vlastní knihu. Kniha může být jakákoli na jakékoli téma – obrázková, leporelo, komiks, dobrodružná, pohádková, sci-fi, encyklopedie – není žádné omezení. Na knize mohou spolupracovat s rodiči, knihu může vytvářet i „kolektiv autorů“ – několik dětí, které si rozdělí práce na knížce. Formát knihy také není určen. Důležitá je možnost prezentovat knihu v tištěné podobě (psaná ručně nebo na počítači v textovém editoru), do soutěže se přijímají pouze „vytištěné“ exempláře.

-         projekt začíná v listopadu 2012, knihy je nutné dokončit a přinést třídnímu učiteli nejpozději do 28. 2. 2013.

-         účast na projektu je dobrovolná !!!

-         úspěšné spisovatele čeká překvapení, odměna a účast na školním knižním veletrhu na jaře 2013.

-         všechny vytvořené knihy budou, v případě souhlasu, uloženy ve školní knihovně.

 

Projekt podporují:

 

    

Městská část Praha 10

—————

Zpět