"... s očekáváním přijďte, s dobrým pocitem odejděte"


Kdo jsme?

 
 

Jsme komunitní cetrum, které od roku 2006 působí při ZŠ Hostýnská v Praze 10. V současné době probíhá na škole projekt „přeměna základní školy na školu komunitní“. Co si vlastně můžete pod slovem „komunitní škola“ či „komuntiní centrum“ představit?

Jednoduše řečeno - „otevřená škola“. Škola, která je přístupná všem, tedy celé komunitě žijící v jejím okolí. Škola, která využívá svůj potenciál, vybavení a personální zabezpečení ve prospěch celé komunity.

Projekt je zaměřený na vytvoření a provoz Kumunitního centra při Základní škole Hostýnská s názvem KC Kruh. Měl by zajistit lepší komunikaci mezi cílovými skupinami a školou, vytvořit prostor pro tvůrčí práci, napomoci k sestavení fungujícího týmu pracovníků i dobrovolníků, kteří se budou na chodu centra podílet.

Cílem je i vytvoření vhodných prostor pro setkávání, pořádání kulturních i společenských akcí, prezentaci činnosti komunitního centra. Takové místo v lokalitě, kde se škola nachází, chybí. K dosažení cíle by měly napomoci jednotlivé dílčí projekty, některé z nich již na škole několik let fungují, jiné jsou úplně nové. Cílová skupina, pro kterou je projekt určen, zahrnuje jak rodiče s malými dětmi, tak školáky a jejich rodiny, tak i starší generaci.

Financování projektu je plánovano jak z vlastních zdrojů (především z příspěvků na vstupné a kurzovné), tak i ze sponzorských darů a příspěvků ze státního rozpočtu (grantu).


Kontaktujte nás