"... s očekáváním přijďte, s dobrým pocitem odejděte"


Projekty

16.08.2015 17:40

Rok v Kruhu

Každoročně podporuje MČ Praha 10 naše centrum v rámci projektu "Rok v Kruhu". Tento projekt je zaměřený především na podporu pravidelných akcí, při kterých se setkávají rodiče a děti z naší školy. Jedná se o každoroční podzimní "Divadelní festival", dále "Vánoční jarmark", "Zahradní slavnost" a...

—————

18.04.2012 10:57

Zdravé klima v zájmovém vzdělávání

DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00, Praha 8, www.ddmpraha.cz a Komunitní centrum Kruh o.s., Základní škola Hostýnská, Praha 10, www.kruh.webnode.cz Vám nabízí účast na VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU „Zdravé klima v komunitních školách“ Co jsou to komunitní (otevřené) školy?...

—————

17.11.2011 09:38

Projekt Afrika

Od roku 2007 probíhá každoročně v naší škole projekt Afrika. Na tomto projektu spolupracujeme s centrem Narovinu, které zajišťuje adopci dětí za Afriky. V roce 2007 naše škola adoptovala chlapce jménem Elijah Kyuma z Keni, kterému každoročně přispíváme na školné. Elijah velmi úspěšně studuje,...

—————

01.11.2010 21:04

Projekt "Prázdninová škola"

Již od roku 2008 nabízíme dětem školou povinným pravidelně program během školních prázdnin (většinou o velikonočních prázdninách, na začátku a na konci letních prázdnin a o podzimních prázdninách). Prázdninový program je orientovaný především na zdravý životní styl dětí - na sportování a pobyt v...

—————

15.03.2009 16:38

Nabídka prezentace a výstav ve vestibulu školy

   Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská v Preze 10 nabízí volné prostory vhodné k pořádání veřejných prezentací a výstav.  V současné době máme k dispozici prostor vestibulu školy, kde jsou umístěné velkoplošné nástěnky, nosné sloupy jsou připravené...

—————

15.03.2009 16:35

Vytvoř svoji vlastní knihu

V letošním roce bude probíhat tento projekt již pošesté.   Cíl projektu:  Cílem projektu je snaha o změnu přístupu školních dětí ke knihám a ke čtení. V dnešni době, kdy děti velmi málo čtou, většinu volného času tráví buď u televize nebo u počítače a velmi často nemají...

—————